Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar verhogen wij de netto huur. Wij doen dit om de kwaliteit van wonen te bewaken en te verbeteren. De netto huur is de huur zonder servicekosten. Met hoeveel procent wij uw netto huur verhogen, is afhankelijk wat u van ons huurt.

Bekijk uw huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Lees hieronder hoe u bezwaar kunt maken.

Woning Bedrijfsruimte Parkeerplaats, garage of berging


Lees meer in de huurkrant van Aedes

Informeren Belastingdienst

Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Zij passen uw huurtoeslag niet direct aan. Dit gebeurt pas aan het einde van het jaar, bij de definitieve berekening. Wilt u uw huurtoeslag vanaf 1 juli 2024 al wijzigen? Geef dan uw nieuwe rekenhuur door aan de Belastingdienst. De rekenhuur is de netto huur plus de servicekosten.

Bekijk hier uw rekenhuur

Wijzigingen doorgeven

Let op: Is uw huur verlaagd? Voorkom dat u geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst en pas uw huurtoeslag direct aan!

Veelgestelde vragen

Wat is de maximale huurverhoging voor 2024?

Ieder jaar passen we op 1 juli de huren aan. Dit doen wij om de kwaliteit van wonen te bewaken en te verbeteren. De overheid bepaalt hoeveel de huur van huurwoningen mag stijgen. Lees de regels op rijksoverheid.nl


Welke kosten passen wij op 1 juli aan?
We berekenen ook ieder jaar het nieuwe bedrag dat u vooraf betaalt voor uw servicekosten. Met dit voorschot zorgen we ervoor dat het hele gebouw netjes blijft en alles werkt zoals het hoort. Bijvoorbeeld schoonmaak en verlichting in het trappenhuis, ontstoppen van de riolering en groenonderhoud. Blijft er geld over? Dan krijgt u dit achteraf uiteraard terug. Blijkt het voorschot niet genoeg? Dan betaalt u later bij.

Door de huurverhoging kan ik mijn huur niet meer betalen, wat kan ik doen?

Maakt u zich zorgen over het betalen van de huur? Neem contact met ons op. Hof Wonen er voor de bewoners, dus twijfel niet om contact met ons op te nemen. We zoeken samen met u naar een oplossing. Ook kunt u hulp vragen bij het ServicepuntXL in uw buurt voor praktische hulp bij geldzaken. Meer leest u op www.servicepuntxl.nl

Lees advies bij het oplossen van schulden, ook om schulden te voorkomen

Waarom kan uw huurprijs anders zijn dan die van uw buren?

Uw huur en die van uw buren kunnen om verschillende redenen anders zijn.

U huurt een sociale huurwoning
Elke woning heeft een maximale huurprijs. We mogen niet meer dan die maximale huurprijs vragen, wel minder. De maximale huurprijs bepalen we met een puntentelling. Uw woning krijgt punten op basis van onder andere het oppervlakte, aantal kamers, energielabel en de WOZ-waarde. Als iemand zijn woning opzegt, dan kunnen we na de huuropzegging de huur van die woning aanpassen. Het gevolg hiervan kan zijn dat twee gelijke woningen een verschillende huurprijs hebben.

Bekijk uw puntentelling

Maar ook de jaarlijkse huurverhoging kan ervoor zorgen dat de huurprijs die u betaalt, verschilt van die van uw buren. De huurverhoging hangt af van uw inkomen en het aantal mensen in uw huishouden. Lees de regels op rijksoverheid.nl

U huurt een vrije sector huurwoning
Bij de verhuur van vrije sector woningen passen wij marktprijzen toe. U kunt dit vergelijken met de koopwoningmarkt waarin aan- en verkoopbedragen ook kunnen verschillen door de marktsituatie op het moment van verkoop. Wij bepalen wat in de markt een redelijk huurbedrag is. Wat de woning waard is volgens de puntentelling is, houden wij daarbij aan als richtlijn.
Wij willen dat woningen die gelijk zijn in kwaliteit ook qua huurprijs dichter bij elkaar liggen. Woningen waarvan de huurprijs al in de buurt ligt van wat wij een redelijk huurbedrag vinden, krijgen minder huurverhoging dan woningen met een huurprijs die daar ver(der) onder ligt.

Waarom krijg ik een inkomensafhankelijke huurverhoging?
Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan staat dat in de brief die wij u stuurden. U kunt bezwaar maken als we niet de juiste inkomensgegevens hebben gebruikt. Wij weten niet alles van u. Bijvoorbeeld dat uw inkomen veranderde, iemand in uw huishouden chronisch ziek is, of dat u nu met minder mensen woont. Gegevens van voorgaande jaren mogen wij niet bewaren.

Lees de regels op rijksoverheid.nl

Maak bezwaar voor 1 juli als u denkt dat u een standaard huurverhoging had moeten krijgen.
www.hofwonen.nl/bezwaar-maken
Kies "Bedrag huur te hoog" en dan "Inkomen gedaald" of "Chronische ziekte / zorgindicatie"

Wij vragen bij huishoudens met een hoog inkomen een extra huurverhoging, zodat u sneller de huur betaalt die wij ook voor uw woning mogen vragen. Uw huur stijgt nooit verder dan de maximale huurprijs. Die bepalen wij aan de hand van het aantal punten van uw woning.

Puntentelling bekijken
Kan ik mijn huur verlagen?

In sommige gevallen verlagen wij de huur. Bekijk de mogelijkheden.

Bekijk de mogelijkheden voor huurverlaging

Wanneer gaat de nieuwe huurprijs in?

De jaarlijkse huurverhoging gaat in per 1 juli – tenzij u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.

Huur ik een sociale of een vrijesectorwoning?
Uw aanvangshuurprijs bepaalt of u een sociale of vrijesectorwoning huurt. In uw huurcontract vindt u uw aanvangshuurprijs. Dat is de huurprijs zonder servicekosten op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

Lees meer op rijksoverheid.nl
Wanneer gaat de huurverhoging in?
Voor 1 mei ontvangt u van ons een brief met een voorstel voor de nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs gaat altijd in per 1 juli, behalve als u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.
Mijn huur wordt hoger dan de huurtoeslaggrens. Mag dat?

Uw huur mag hoger worden dan de huurtoeslaggrens. Deze grens geeft alleen aan tot welke huurprijs u huurtoeslag kunt aanvragen. De puntentelling van uw woning geeft aan wat uw huur maximaal mag zijn. Dit is ook het maximale bedrag waarover u huurtoeslag ontvangt. Als uw huurprijs hoger is dan , dan ontvangt u geen huurtoeslag over het bedrag dat boven deze grens komt.
Bekijk uw puntentelling

Ontvangt u al huurtoeslag?
Als u al huurtoeslag ontvangt en de huur wordt na een huurverhoging hoger dan , dan blijft u uw recht op huurtoeslag behouden. Ook woont u volgens uw huurcontract nog in een sociale huurwoning. Dit verandert niet door de jaarlijkse huurverhoging.

Kunt u geen huurtoeslag aanvragen omdat uw huur te hoog is?
Kunt u geen huurtoeslag aanvragen? Mogelijk komt u in aanmerking voor huurverlaging.
Huurverlaging aanvragen