Bedrijfsruimte: voorstel nieuwe huurprijs en bezwaar maken

In uw huurcontract staan de afspraken over de jaarlijkse huurverhoging. Tenzij er andere afspraken met u zijn gemaakt, 'baseren we het percentage waarmee we de huur verhogen op de landelijke prijsstijging, gemeten door het CBS.' (ook wel CBS-prijsindexcijfer genoemd) Dit wordt maandelijks berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wat zijn prijsindexcijfers? Bekijk de uitleg op CBS.nl

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem contact met ons op.

Onze contactgegevens