Parkeerplaats, garage of berging: voorstel nieuwe huurprijs en bezwaar maken

Huurt u een parkeerplaats, garage of berging? De overheid stelt hier geen vaste huurverhogingspercentages voor.

Standaard verhogen wij uw netto huurprijs met maximaal 5,3%, tenzij er in uw huurcontract andere afspraken zijn vastgelegd.

Bent u het niet eens met de huurverhoging?

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging, als uw huurprijs meer dan eens in de 12 maanden is verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering is wel toegestaan.

Kantonrechter

Het kan zijn dat wij het niet eens zijn met uw bezwaar. In dat geval kunt u de Kantonrechter inschakelen. De Huurcommissie kan in dit geval weinig voor u betekenen, omdat zij bezwaren van parkeerplaatsen, garages of bergingen niet behandelen.