Vergoeding voor huishoudens met blokaansluiting

Het prijsplafond voor energie van de overheid sluit niet altijd goed aan bij huishoudens met een blokaansluiting. Woont u in een woongebouw met een gedeelde energieaansluiting, zoals blokverwarming of stadsverwarming? De overheid maakte in april de regels bekend voor de 'Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluiting'.

Als u recht heeft op deze vergoeding, ontvangt u voor 1 juli 2023 een brief van ons.

Wat betekent dit

Per woongebouw maakten we voor gebruik van warmte een schatting op basis van het verbruik 2022. In uw brief leest u wat deze schatting voor uw voorschotbedrag stookkosten betekent.

Op 18 september 2023 hebben wij bij de overheid de vergoeding aangevraagd.

De vergoeding trekken we van uw jaarafrekening 2023 af. Op uw jaarafrekening staan altijd de echte kosten min het voorschot dat u maandelijks al heeft betaald. Bij de jaarafrekening van 2023 halen we ook uw vergoeding hiervan af. U hoeft zelf niets te doen.

Hoe hoog uw vergoeding is weten wij nog niet. De totale vergoeding voor uw woongebouw moet namelijk verdeeld worden tussen u en al uw buren. Volgens de wettelijke regels moeten we dat op dezelfde manier doen, zoals wij altijd de kosten voor warmte en/of elektriciteit verdelen. Op uw jaarafrekening die u voor 1 juli 2024 ontvangt, staat de uiteindelijke vergoeding.

Uw voorschotbedrag voor 2023

Wij verhoogden uw voorschot stookkosten per 1 februari 2023. Wij hielden daarbij al rekening met een vergoeding voor blokaansluitingen. Door de vergoeding krijgt u misschien iets terug, hoeft u niets of maar een klein bedrag bij te betalen.


Lees meer op Rijksoverheid.nl

Tips bij hoge energieprijzen

Veelgestelde vragen

Kom ik aanmerking voor de vergoeding?
U komt mogelijk in aanmerking voor de vergoeding als u;

Woont in een woongebouw met blokverwarming
Als u in een woongebouw met blokverwarming woont, dan verwarmt een centrale kachel alle woningen. U heeft dan geen eigen contract voor de levering van warmte bij een energieleverancier. U betaalt via de servicekosten aan ons een voorschot voor stookkosten.

Woont in een woongebouw met blokverwarming en ook collectieve elektriciteit
Het kan zijn dat u naast blokverwarming ook elektriciteit voor uw woning betaalt via de servicekosten.

Contractbeheerder is VvE of zorgpartij
Wij weten dan niet of u recht heeft op de vergoeding ‘Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluiting’. De VvE of zorgpartij beheert de energiecontracten en maakt prijsafspraken met de energiepartijen. Zij toetsen of aan alle voorwaarden wordt voldaan om in aanmerking te komen voor de vergoeding. Mogelijk heeft de VvE of zorgpartij een contract waar een gunstig tarief voor gas/elektriciteit instaat, waardoor de vergoeding niet voor u geldt.

Voorwaarden
Daarnaast gelden nog een aantal extra voorwaarden, zoals;
  • Het aantal (on)zelfstandige woningen die op 1 aansluiting zit
  • De prijs voor gas mag niet onder een minimum komen
Krijg ik de vergoeding gestort op mijn rekening?
U krijgt de vergoeding niet apart op uw rekening gestort. Wij ontvangen de totale vergoeding voor uw woongebouw. Voor de afrekening van uw woongebouw verminderen we de echte kosten met de totale vergoeding. Wat er dan aan kosten overblijft verdelen we tussen u en uw buren, zoals u van ons gewend bent.

Lees meer over jaarlijkse afrekening servicekosten
Hoe hoog is de vergoeding?
Let op! U ontvangt deze bedragen niet zelf. Wij ontvangen de totale vergoeding voor uw woongebouw. Wij zijn wettelijk verplicht om de vergoeding te verdelen tussen u en uw buren, zoals wij ook de energiekosten verdelen.


Wij ontvangen van de overheid voor iedere woning in een woongebouw de volgende vergoeding;

Voor de eerste 6 maanden van 2023

  • € 786,45 (zelfstandige woonruimte met blokwarmte);
  • € 731,13 (zelfstandige woonruimte met blokelektriciteit);
  • € 329,28 (onzelfstandige woonruimte met blokwarmte);
  • € 307,63 (onzelfstandige woonruimte met blokelektriciteit).

Vergoeding in de 2e helft 2023
Eind juni kijkt het kabinet wat de vergoeding is voor de tweede helft van 2023. Wel is al duidelijk dat de vergoeding minimaal 50% van de bedragen voor het eerste half jaar is.
Moet ik zelf de vergoeding aanvragen?
Nee, u hoeft zelf niets te doen. Voor 1 oktober 2023 vragen wij voor u bij de overheid de vergoeding aan.

Vereniging van Eigenaren of Zorgpartijen
Huurt u een woning waar een VvE of Zorgpartij actief is in uw woongebouw, dan vragen zij de vergoeding bij de overheid aan. Wij hebben de VvE en zorgpartijen al geïnformeerd en zorgen ervoor dat zij de juiste gegevens krijgen.
U huurt een woning in een VvE of aangesloten bij een zorgpartij

Wij weten niet of u recht heeft op de vergoeding ‘Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluiting’.
De VvE of zorgpartij beheert de energiecontracten en maakt prijsafspraken met de energiepartijen.
Zij toetsen of aan alle voorwaarden wordt voldaan om in aanmerking te komen voor de vergoeding.
Ook dienen zij de aanvraag voor u in.

Welk huurbedrag moet ik maandelijks betalen?
Per 1 juli 2023 passen wij het voorschotbedrag stookkosten aan.
U kunt uw netto huurprijs en servicekosten bekijken, ga direct naar

Huuropbouw
Kan ik mijn voorschotbedrag stookkosten verhogen?

Ja, dat kan. U vraagt dit makkelijk aan via onze website.

Verhoging stookkosten aanvragen

Kan ik mijn voorschotbedrag stookkosten verlagen?

We willen voorkomen dat u bij de afrekening extra moet betalen. Als we het bedrag verlagen, loopt u het risico dat u moet bijbetalen. Bijvoorbeeld door een koude winter of verandering in uw eigen stookgedrag.

Heeft u een goede reden om toch het voorschotbedrag te verlagen, neemt u dan contact met ons op.

Hoe bepaalden jullie het voorschotbedrag stookkosten per 1 juli?

U heeft een gedeelde energieaansluiting, zoals blokverwarming of stadsverwarming. Iedere maand betaalt u een voorschot van de stookkosten. Wij hebben bekeken hoeveel gas er in uw woongebouw in 2022 is verbruikt en we hebben een inschatting gemaakt van de toe te kennen vergoeding. Zo denken wij te weten hoe hoog uw voorschot stookkosten moet zijn per 1 juli.

Let op! Komt er een koude winter en moet u meer stoken dan vorig jaar, dan gaan uw kosten omhoog. Het kan zijn dat u dan toch een bedrag moet bijbetalen.
Waarom hebben jullie het voorschotbedrag stookkosten in februari verhoogd?
Wij verhoogden uw voorschot stookkosten per 1 februari 2023, omdat de kosten voor energie heel hoog liggen. Wij hielden daarbij wel rekening met een vergoeding voor blokaansluitingen. Uw voorschotbedrag is daardoor al lager dan de echte kosten.

Nu de regels voor de vergoeding bekend zijn hebben wij opnieuw deze bedragen bekeken. In een aantal gevallen kunnen we het voorschotbedrag stookkosten verlagen. Zo denken wij dat u bij de jaarlijkse afrekening misschien iets terug krijgt, u niets of maar een klein bedrag hoeft bij te betalen.

Let op! Komt er een koude winter en moet u meer stoken dan vorig jaar, dan gaan uw kosten omhoog. Het kan zijn dat u dan toch een (groter) bedrag moet bijbetalen.
Waar is de vergoeding voor?
De vergoeding is voor de kosten van warmte en elektriciteit in een woning met blokaansluiting.
De vergoeding geldt niet voor elektriciteit of verwarmen van algemene ruimtes, zoals bijvoorbeeld verlichting in de berging, energieverbruik van de lift, verwarmen van de centrale hal.

Mkb-bedrijven
Bedrijven komen niet in aanmerking voor de vergoeding blokaansluiting.

Lees meer op Rijksoverheid.nl over Mkb

Ik kan mijn huur niet meer betalen, wat kan ik doen?

Maakt u zich zorgen over het betalen van de huur? Neem contact met ons op. Hof Wonen er voor de bewoners, dus twijfel niet om contact met ons op te nemen. We zoeken samen met u naar een oplossing. Ook kunt u hulp vragen bij het ServicepuntXL in uw buurt voor praktische hulp bij geldzaken. Meer leest u op www.servicepuntxl.nl

Lees advies bij het oplossen van schulden, ook om schulden te voorkomen