Begin 2023 maakten we een vliegende start met onze nieuwe woningcorporatie Hof Wonen. Hof Wonen is een van de drie rechtsopvolgers van Vestia, en kreeg bij de splitsing een gezonde financiële basis mee. Wij kunnen daarom weer meer betekenen voor de volkshuisvestelijke opgaves in Den Haag. Hof Wonen is een brede volkshuisvester in deze stad en geeft prioriteit aan de bestaande woningen. Bij alles wat we doen denken we vanuit de buurt en staan we dicht bij de bewoner. We bouwen aan veerkrachtige wijken en aan een fijne stad. Hof Wonen wil er zijn voor iedereen die niet op eigen kracht een woning kan vinden in de stad Den Haag. Sommigen van hen hebben extra aandacht nodig, zoals mensen die uitstromen uit de psychiatrie, statushouders of daklozen. Ook zij kunnen bij ons terecht voor een woning. Daarnaast is Hof Wonen verspreid over Nederland partner van kleinschalige woonzorgketens, zoals de Thomashuizen en de Herbergiers.

Met ruim 230 collega’s werken we de komende jaren aan een sterker fundament. Niet alleen vanuit ons hoofd, maar ook vanuit ons hart geven we verder invulling aan het ‘denken vanuit de buurt’ en ‘dicht bij de bewoner staan’. We kunnen dit niet alleen en daarom werken we intensief samen met onze partners in de stad en de buurt, zoals de huurders, de Huurdersraad, bewonerscommissies, de gemeente, politie, zorgverleners, welzijnsorganisaties en aannemers. We geven ruimte en vertrouwen aan initiatieven van bewoners, medewerkers en partners om samen stap voor stap ons verhaal in de komende jaren verder vorm te geven. En de kwaliteit van onze woningen en de leefbaarheid in onze wijken te behouden of verbeteren. Om ook de toekomstige generaties goede huisvesting en een prettige woonomgeving te bieden wordt Hof Wonen een groene corporatie. Stap voor stap verankeren we duurzaamheid in het DNA van Hof Wonen. We zijn een slimme volger op bewezen innovaties en werken toe naar een toekomstbestendige woningvoorraad en woonomgeving in 2050.