Prestatieafspraken

Met de gemeenten waar we woningen hebben en die vanwege hun woonvisie een volkshuisvestelijke bijdrage van ons vragen, maken wij prestatieafspraken. Dit doen we ieder jaar of voor een aantal jaren. Wij doen daarbij een voorstel voor onze volkshuisvestelijke inzet in de vorm van een bieding of activiteitenoverzicht. Deze bieding werken wij in overleg met gemeente én de huurdersorganisatie uit tot prestatieafspraken. Thema's zijn onder andere de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen en de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving.

Met de gemeenten die er voor kozen om de prestatieafspraken nu niet te ondertekenen, spraken wij af dat we de inzet uit de prestatieafspraken wel als een richtinggevend handvat voor onze activiteiten in 2023 aanhouden. We spreken in dat geval van een prestatiebieding.

Prestatieafspraken voor 2024 met Den Haag

Prestatieafspraken voor 2023 met Den Haag

Prestatieafspraken 2022 met Den Haag

Prestatieafspraken voor 2024 met Nieuwkoop

Prestatiebiedingen voor 2023 met Nieuwkoop

Prestatiebiedingen 2022 Nieuwkoop