Onderhuur van een of meer kamers: voorwaarden en aanvragen

Het doorverhuren van uw hele woning aan iemand anders (ook wel onderhuur genoemd) is verboden. Soms mag u wel één of meer kamers onderverhuren. U heeft hier altijd onze toestemming voor nodig.

Voorwaarden

Bij onderverhuren van één of meer kamers geldt altijd:

 • u bent de hoofdhuurder en u blijft zelf in de woning wonen
 • de onderhuurder (gebruiker) heeft geen recht op huurtoeslag (onzelfstandige woonruimte)
 • u moet een contract maken met de onderhuurder. Daar moet in ieder geval in staan:
 1. een eerlijke huurprijs. De huur voor de kamer mag niet meer zijn dan huurprijs van de woning, gedeeld door het aantal kamers;
 2. dat de onderhuur stopt op het moment dat uw huurovereenkomst met stopt (bijvoorbeeld als u de huur opzegt);
 3. dat de onderhuurder zich houdt aan onze Algemene Huurvoorwaarden.


Onderhuur aanvragen

U vraagt het onderverhuren van één of meerdere kamers schriftelijk bij ons aan. Stuur daarbij de volgende informatie:

 • een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van uw eigen huishouden. Hierop staat uit hoeveel personen uw huishouden bestaat en dat u in de woning woont;
 • de namen en persoonlijke gegevens van alle personen die in de woning wonen;
 • naam, adres en woonplaats van de onderhuurder;
 • het contract dat u met de voorgestelde onderhuurder wil afsluiten en waar u onze toestemming voor wil.


Wanneer krijgt u toestemming?

U krijgt pas toestemming om een kamer onder te verhuren als:

 • wij akkoord zijn met het contract dat u met de voorgestelde onderhuurder wil afsluiten. Hierbij letten wij op de huurprijs, huuropzegging en de Algemene Huurvoorwaarden;
 • er door de onderverhuur niet teveel personen in de woning wonen;
 • er door de onderverhuur geen overlast in de buurt ontstaat;
 • wij de onderhuurder geschikt vinden. Dit hangt af van de persoonlijke gegevens van de onderhuurder;
 • wij geen andere bezwaren zien, zoals een huurachterstand of overlastmeldingen.

Onderhuur aanvragen

Meer informatie
Onderhuur en huisbewaring