Nieuwbouw

Sloop en vervangende nieuwbouw behoren in uitzonderlijke gevallen tot onze mogelijkheden. Onze focus ligt voorlopig bij groot onderhoud en renovatie.

Stuwstraat

De vernieuwing van de Stuwstraat en omgeving gaat over de sloop van 42 woningen en twee bedrijfsruimten. De aanpak is nodig omdat de woningen zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Op dit moment werken we het nieuwbouwplan verder uit.

Meer over dit project

Schaapherderstraat

De vernieuwing van de Schaapherderstraat en omgeving gaat over de sloop van 221 woningen en drie bedrijfsruimten. De aanpak is nodig omdat de woningen zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Op dit moment werken we de nieuwbouwplannen verder uit.

Meer over dit project

Rechterenstraat

Vlakbij station Moerwijk ligt de oude brandweerkazerne. Er zijn plannen om deze te vervangen door nieuwbouwwoningen. De voorbereidingen en bouw van het project Levels zijn een initiatief van ontwikkelaar Stebru in samenwerking met de gemeente Den Haag en .

Meer over dit project

Ulenpasstraat

Rondom de Ulenpasstraat realiseren wij verschillende nieuwe woonblokken. Dit doen wij in samen met Wijkontwikkelmaatschappij Den Haag Zuidwest en aannemer Van Wijnen. Het project heet Parel Moerwijk en bestaat uit betaalbare koopwoningen en (sociale) huurwoningen.

Meer over dit project

Sociaal Statuut Den Haag

De Woningwet verplicht woningcorporaties om een reglement op te stellen over het slopen van én ingrijpend renoveren van haar woningen. Dit reglement is het Sociaal Statuut. In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd voor Haagse huurders die moeten verhuizen vanwege sloop of renovatie van hun woning.

Lees meer over het Sociaal Statuut 2023 – 2027

Garantie nieuwbouwwoning

Heeft u een nieuwbouwwoning van ons gekocht en constateert u een gebrek? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de GIW-garantie.

Aanvraagformulier nieuwbouw garantie