Nieuwbouw

Sloop en vervangende nieuwbouw behoren in uitzonderlijke gevallen tot onze mogelijkheden. Onze focus ligt voorlopig bij groot onderhoud en renovatie.

Berestein

De huidige 68 portiekwoningen en een bedrijfsruimte zijn inmiddels gesloopt en gaan we vervangen door een woongebouw met 132 betaalbare sociale huurwoningen. Er komt een mix van 2- en 3 kamerwoningen op een halfverdiepte parkeergarage met 74 parkeerplekken.

Meer over dit project

Stuwstraat

De vernieuwing van de Stuwstraat en omgeving gaat over de sloop van 42 woningen en twee bedrijfsruimten. De aanpak is nodig omdat de woningen zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Op dit moment werken we het nieuwbouwplan verder uit.

Meer over dit project

Schaapherderstraat

De vernieuwing van de Schaapherderstraat en omgeving gaat over de sloop van 221 woningen en drie bedrijfsruimten. De aanpak is nodig omdat de woningen zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Op dit moment werken we de nieuwbouwplannen verder uit.

Meer over dit project

Rechterenstraat

Vlakbij station Moerwijk ligt de oude brandweerkazerne. Er zijn plannen om deze te vervangen door nieuwbouwwoningen. De voorbereidingen en bouw van het project Levels zijn een initiatief van ontwikkelaar Stebru in samenwerking met de gemeente Den Haag en Hof Wonen.

Meer over dit project

Ulenpasstraat

Rondom de Ulenpasstraat realiseerden wij verschillende nieuwe woonblokken. Dit deden wij in samen met Wijkontwikkelmaatschappij Den Haag Zuidwest en aannemer Van Wijnen. Het project heet Parel Moerwijk en bestaat uit betaalbare koopwoningen en (sociale) huurwoningen.

Meer over dit project

Sociaal Statuut Den Haag

De Woningwet verplicht woningcorporaties om een reglement op te stellen over het slopen van én ingrijpend renoveren van haar woningen. Dit reglement is het Sociaal Statuut. In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd voor Haagse huurders die moeten verhuizen vanwege sloop of renovatie van hun woning.

Lees meer over het Sociaal Statuut 2023 – 2027