Aaltje Noordewierstraat


In de wijk Waldeck staan 64 portiekwoningen die we willen gaan opknappen en verduurzamen. We willen onderhoud en verbeteringen uitvoeren aan de binnen- en buitenkant van de woningen. Hierdoor zijn de woningen straks comfortabel, energiezuinig en klaar voor de toekomst.


Woning- en wensenonderzoek

Een opzichter en bewonersbegeleider gingen in het voorjaar van 2023 op huisbezoek bij de bewoners. De opzichter keek naar de technische staat van de woningen. Dit betekent de kwaliteit van de installaties, de badkamer, de keuken en het toilet. De bewonersbegeleider stelde vragen over de woningen en de verbeteringen die nodig zijn. De uitkomsten geven een goed beeld van wat bewoners belangrijk vinden. De resultaten van het onderzoek nemen we mee in het plan dat we maken samen met aannemer Vandersnoek.


Informatie voor bewoners

We begrijpen dat het uitvoeren van de werkzaamheden een ingrijpende gebeurtenis is voor bewoners. Daarom willen hen goed informeren. Samen met aannemer Vandersnoek maken we het onderhouds- en verbeterplan. De bewoners betrekken we hierbij. Ook maken we voor de bewoners een informatiemap. In de map staat meer over:
- De werkzaamheden en planning
- Vergoedingen en financiële afspraken
- Hulp en ondersteuning


Spreekuur en modelwoning

Voordat we starten met de werkzaamheden maken we een modelwoning. In deze woning zijn alle werkzaamheden uitgevoerd. Als de modelwoning klaar is, ontvangen de bewoners een uitnodiging. Ook gaan we een spreekuur houden in de buurt, waar bewoners terecht kunnen met vragen en zorgen.


Planning

Derde kwartaal 2023

Resultaten woning- en wensenonderzoek zijn gedeeld met de bewoners
Plan uitwerken met Vandersnoek + plan toetsen door kostendeskundige

Vierde kwartaal 2023

Bespreken plan met de bewoners + besluitvorming Hof Wonen
Presentatie renovatieplan en modelwoning, bewoners akkoord renovatie vragen

Eerste kwartaal 2024

Plaatsen vleermuiskasten en aanvragen ontheffing beschermde dieren
Presentatie renovatieplan en modelwoning
Besluitvorming Hof wonen

Tweede kwartaal 2024

Bewoners akkoord vragen op renovatieplan

Derde of vierde kwartaal 2024 Start werkzaamheden (onder voorbehoud vergunningen)

De planning kan altijd veranderen. Via (nieuws)brieven houden we de bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen.


Vragen en antwoorden

Hier leest u de belangrijkste vragen en antwoorden over dit project.


Meer informatie

Bewoners informeren we regelmatig via (nieuws)brieven over de werkzaamheden. Huurt u een woning van ons in het project Aaltje Noordewierstraat en wilt u meer informatie? Of heeft u vragen over onze plannen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

E. aaltjenoordewier@hofwonen.nl
T. 070 412 82 82

Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 1 - mei 2023
Nieuwsbrief 2 - aug 2023
Nieuwsbrief 3 - feb 2024